close
تبلیغات در اینترنت
تنهایی من - مطالب ارسال شده توسط admin
loading...

تنهایی من

تنهایی من

عشق بی پایان 

هميشه مي گفت: آدم عاشق بايد حرف دل را گوش کند نه عقل را ولي حرف ازدواج که پيش 

 

آمد گفت: هميشه ز روي عقل کار کن نه دلت.

 

تومریس بازدید : 323 جمعه 21 فروردين 1394 زمان : 11:14 نظرات ()

سرنوشت ما

  

 

                              ﺩﺧﺘﺮ : ﻋﺸﻘﻢ ﺷﺮﻁ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﻨﯿﻢ ؟؟؟

 

                                    ﭘﺴﺮ : ﺑﺎﺷﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ …

 

                         ﺩﺧﺘﺮ : ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺑﻤﻮﻧﯽ …

 

                                        ﭘﺴﺮ : ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ …

 

                                      ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ …

 

                        ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮﻭﻉ میشه ﻭ ﭘﺴﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﺸﻘﺶ

 

                                ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻤﯿﺮﻩ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ …

 

                         ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﻮﻡ میشه ﻭ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺮﻩ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﺩﺧﺘﺮ ،

 

                                   ﺩﺭ میزنه ﻭﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺩﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽﮐﻨﻪ ،

 

                    ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻮﻧﻪ میشه ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﺒﻞ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪﻩ

 

                                          ﻭ ﺭﻭﺵ ﯾﻪ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖﻫﺴﺖ : 

 

 

                                        ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﯼ ،

 

               ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ … ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

 

 

 دخـتـر: دوســت دخــتـــر جــدیــدت خــوشــکــلــه؟

 

(تـو دلـش: آیـا واقــعــا از مـن خـوشـکـل تـره)

 

پـسـر: آره خـوشـکـلـه

...

(تـو دلــش: امـا تـو هـنـوز زیــبـاتـریــن دخـتـری هــسـتـی کـه مـن مـیـشـنـاسـم)

 

دخـتـر: شـنــیــدم دخــتــر شـوخ طــبــع و جــالـبـیـه

 

(درســت اون چـیـزی کـه مـن نبـودم)

 

پــسـر: آره هـمـیـنـطـوره

 

(ولــی در مـقـایـسـه بـاتـو اون هـیـچـی نـیـسـت)

 

دخــتــر: خــب پــس امــیــدوارم شــمــا دوتــا بــاهــم بــمــونــید

 

(کــاش مــادوتــا بــاهــم مــی مـونـدیــم)

 

پــســر: مــنـم بــرات آرزوی خــوشــبــخـتــی دارم

 

(چــرا ایـن پـایـان رابــطــه مــاشــد؟)

 

دخــتــر:خــب.......مــن دیــگــه بــایــد بــرم

 

(قــبــل از ایـنـکـه گــریــه ام بـگـیـره)

 

پــســر: آره مــنــم هــمــیـنـطـور

 

( امـیـدوارم گــریــه نــکـنـی)

 

دخــتــر: خــداحــافــظ...

 

(هــنـوز دوسـت دارم ودلــم بــرات تـنـگ مـیـشـه)

 

پــسـر: بــاشـه خــداحـافـظ

 

(بـخـدا کــه هـیـچـوقـت عـشـقـت از قـلـبـم  بیرون نمیره)

کاشکی میشد حرف دلمونو بزنیم

 

باهام موافقین؟

   


پسر ﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.....


ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ﺩﻭﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺣﯿﺎﻁ...


ﭘﺴﺮﮎ ﻫﻤﻮﻥ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﻭﺍﯾﺴﺘﺎﺩ....


ﻭ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻧﺮﻓﺖ....


ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﻫﻢ ﮐﺘﮑﺶ ﺯﺩ ..


ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ....


ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﭘﺮ ﺍﺷﮑﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ :


ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﻓﺮﺍﺭﮐﻨﻤﺎ ...


ﺗﻮﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮﺕ ﻧﺒﻮﺩ....                                  یه سیلی زد و گفت: تو بهم خیانت کردی!!!


                                           گفتم: تو هم بکن...


                                          چند ماهی گذشت....


                                      سوار ماشین عروس دیدمش...


                          با خنده اومد طرفمو گفت: دیدی منم تونستم...!!!


                                            خندیدم و رفتم...


             بعد یه ماه که تو بیمارستان بستری بودم فهمید سرطان داشتم...!!!


                             اومد ملاقاتمو و گفت: خیلی بی معرفتی...


                                           چرا اینکارو کردی؟!!!


                                         اشک تو چشام جمع شد...


                                بهش گفتم: من تو عروسیت خندیدم...


                                       ولی تو توی ختمم گریه نکن...


        گاهی دلیل " کم محلی ها ، ن گفتن ها و رها کردن ها شاید چیزی نباشد که تو فکرمیکنی...


                               گاهی باید رفت تنها برای " عشقت "!!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   هر عاشق اولان عشقه گرفتار اولابیلمز


                                     هر خورما ساتان میثم تمار اولابیلمز

                                     مخلوق خداوند اوزونه اولمیان عاشیق


                                     حق عاشقه تک صاحب ایثار اولابیلمز

                                      دونیا مالونا شهرتینه وورقون اولانلار

 
                                      انفاق ایلهمز طالب دیدار اولابیلمز

                                      ماموره اگر رشوه یماخ اولماسا عادات


                                       مظلوملارین قاننه ظالم سورا بیمزا
 
                                      میمون تکین هر سوزه تقلید ایلینلر


                                        اندیشه ادیب صاحب افکار اولابلمز.
 
                                       صابر یمه غم هر گونین ئوز قصه سه واردور


                                      مفرق پاراسه گوهر شهوار اولابیلمز
    

 

 
پسرک جلوی خانومی را میگیرد و با التماس میگوید :


خانم !تو رو خدا یه شاخه گل بخرید

زن در حالی که گل را از دستش میگرفت نگاه پسرک را روی کفش هایش حس کرد ,


چه کفش های قشنگی دارید!

زن لبخندی زد و گفت: برادرم برایم خریده است دوست داشتی جای من بودی؟

پسرک بی هیچ درنگی محکم گفت :


نه ولی دوست داشتم جای برادرت بودم !تا من هم برای خواهرم کفش میخریدم

                                                       

ای کاش


            یکی بود

                               که فقط با یکی بود...

 

 

 

 

به سلامتی پسری که وقتی دید دوست دخترش ساده اس          

گولش نزد بلکه یادش داد چطور از پسرای دیگه گول نخوره ...       

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       پرسید عشق چیست؟ گفتم: آتش است.            

         


                                                             گفت مگر آن را دیده ای؟                     
 
 


                                                             گفتم نه در ان سوخته ام                       

            


پســر : سـلـام عــزیـــزم، چطــورے؟

دختــر : سـلـام گلـــم، خیـلے بــد ..

پســر : چــرا؟ چے شــده؟

دختــر : بـایـد جـدا بشیـــم

پســر : چـــــــــرا ؟

دختــر: یــہ خـانـوادہ اے مـטּ رو پسنــدیــدטּ واســہ پســرشــون، خـانـوادہ منــم راضیــטּ ..

الـانــم بـایــد ازت تشڪر ڪنــم بخـاطـر همـہ چیــز و بـایــد بــرم خــونـہ

چــوטּ مـــادر پســرہ اومــدہ میخــواد مــטּ رو ببینــہ...

پســر : اشڪات رو پــاڪ ڪــטּ...تــا بهتـــر جلــو چشــم بیـــاے...

چــوטּ مــادرم نمیخــواد عــروسـش رو غمگیــטּ ببینــہ... !!


امیــــــــدوارم ایــن روز بـــــــرای همـــه اتفـــــــــــاق بیفتــــــــــه

 


تومریس بازدید : 166 دوشنبه 10 تير 1392 زمان : 17:53 نظرات ()

نزدیک به تو

                                                                         
    به سلامتی اونی که اگه صد دفعه هم ناراحتش کنی هربار  میگه:

    این دفعه ی اخریه که میبخشمت ولی باز با اخم میاد توی بغلت . . .
                              به سلامتی ...

       

                                                                                                          کجای زندگی را با تو مشترک بوده ام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

که حالا تلفن خوش خیالت تو را مشترک مورد نظر من میخواند؟؟؟؟؟؟

مورد نظر شاید ولی مشترک نه . . .

چه خوش خیال است

من + تو  = هرگز

 

                                                                                                  نوشته هایم را میخوانی و میگویی چه زیبا . . .راستی . . . دردهای آدمها

 

 

زیبایی دارد ؟؟؟

 

 

                                                                                                        

                            عزیز لعنتی ام ...                         

تنها به من بگو که چه باید میکردم و نکردم ...

تنها لحظه ای در چشمان من نگاه ک و مردانه بگو که غیر از عمر و جوانی و 

 

شورعشق

 

 دیگر چه باید به پای تو میریختم ...

من که در هر شرایطی در کنار تو ایستادم ...

و حالا میفهمم تنها اشتباه من اعتماد به تو بود ...

بیا و یکبار هم که شده مرد باش ...لحظه ای در چشمان من مردانه نگاه کن  

 

 

  ... لحظه ای ...        

تومریس بازدید : 363 یکشنبه 09 تير 1392 زمان : 10:26 نظرات ()

فن های دختر و پسر در مدرسه

 

 

داستان

یک روز پسری با دختری آشنا میشه که از هر لحاظ دختر به

 

 

داشت ولی

 

چندین سال از پسر بزرگتر بود .دختر اونو بعنوان یه دوست خوب

 

 

انتخاب میکنه و

 

بعد از مدتی پسر عاشق دخترمیشه ولی هیچ وقت جرات نکرد که

 

 

به اون ابراز

 

احساسات کنه و بهش حقیقت رو بگه .یه روز دختر از دوست پسرش می پرسه که عشق واقعی رو برام

 

 

معنی کن و

 

پسرخوشحال میشه و فکر میکنه که دختر هم به اون علاقه مند

 

 

شده و براش

 

حدود نیم ساعت توضیح میده دختر به دوستش میگه : من دنبال یه

 

 

عشق پاک

 

 می گردم یه عشق واقعی کمکم میکنی پیداش کنم ، تا بحال هر

 

 

چی دنبالش

 

 گشتم سراب دیدم و همه عشقها دروغ و واهی بود ، پسر بهش

 

 

قول میده تو اینراه کمکش کنه .


هر روز محبت و عشق پسر به دختر بیشتر میشد ولی دختر بی

 

 

اعتنا می گذشت

 

و هر چی دختر می گفت پسر چند برابرش رو اجرا می کرد تا دختر

 

 

متوجه عشق اون بشه .


تا اینکه یه روز که با هم زیر بارون تو خیابون قدم میزدند دختر به پسر

 

 

میگه :

 

میدونی عشق واقعی وجود نداره ؟


پسر می پرسه چطور و دختر میگه : عشق واقعی اونه که واسه

 

 

معشوقش

 

 جونش رو هم بده و پسر گفت : ببین ، به اطرافت با دقت نگاه کن ،

 

 

مطمئن باش  پیداش میکنی و باید اول قلبت رو

 

مثل آینه کنی . دختر خندید و گفت : ای بابا این حرفا برا تو قصه

 

 

هاست واقعیت

 

 نداره . بعد دختر خواست که با هم به رستوران برن و چیزی بخورن

 

 

پسر قبول کرد

 

ودر حالیکه از خیابون عبور می کردند یه ماشین با سرعت تمام به

 

 

اونها نزدیک

 

شد*انگار ترمزش برید و نمی تونست بایسته و پسر که این صحنه رو

 

 

میبینه دختر

 

رو به اونطرف هول میده و خودش با ماشین برخورد میکنه و نقش

 

 

زمین میشه

 

 دختر برمیگرده و سر پسر روکه غرق خون بود تو دستاش میگیره و

 

 

بی اختیار فریاد  میکشه عشقم مرد


آره اون تازه متوجه شده بود که اون پسر قربانی عشق دختر شده ولی حیف که  دیگه دیر شده

 

 

بود


دختر بعد این اتفاق دیگه هیچ وقت دنبال عشق نرفت و سالهای

 

 

سال بر لبانشلبخند واقعی نقش نبست.

 

 

تومریس بازدید : 197 چهارشنبه 04 ارديبهشت 1392 زمان : 16:33 نظرات ()

در اغوش تو

 


 

دل شکسته ای لب بام سیگار می کشید خسته بود آنقدر خسته

 

که

 

 

یادش رفت

 

 

بعداز آخرین پک, سیگار راباید به پایین پرت کند نه خودش را

 

 

تومریس بازدید : 131 چهارشنبه 04 ارديبهشت 1392 زمان : 16:26 نظرات ()

همیشه باتو

 

خداجون میشه امشب منو تو بغل بگیری؟


بگی آروم توی گوشم دیگه وقتشه بمیری


خداجون میگن تو خوبی مثله مادرا میمونی


اگه راست میگن ببینم عشقه من کجاست میدونی؟


خداجون میشه یه کاری بکنی بخاطر من؟


من میخوام که زود بمیرم آخه سخته زنده موندن


من که تقصیری نداشتم پس چرا گذاشته رفته؟


خداجون تو تنها هستی میدونی تنهایی سخته


زنده بودن یا مردن من واسه اون فرقی نداره


اون میخواد که من بمیرم باشه اشکالی نداره


خداجون میخوام بمیرم تا بشم همیشه راحت


ولی عمر اون زیاد شه حتی واسه یه ساعت


 

تومریس بازدید : 130 چهارشنبه 04 ارديبهشت 1392 زمان : 16:22 نظرات ()

عشق

 

 

 

زن موی مش کرده


ابروی برداشته


لبان قرمز نیست

 

زن لباس سفید شب...


با شکوه عروسی


بوی خوش قرمه سبزی


هوس شب‌های جمعه


قرار‌های تاریکی‌، کوچه پشتی‌ نیست


زن عصای روز‌های پیری


پرستار وقت مریضی رفیق


پای منقل مزه بیار عرق دوره‌های دوستانه نیست؛


زن وجود دارد


روح دارد


قدرت جسارت پا به پای یک مرد،


زور دارد


عشق اشک نیاز محبت


یک دنیا آرزو دارد


زن همچین موجودیست!


که مرد را نه تنها کامل میکند


بلکه بزرگ میکند!
 

 

 

تومریس بازدید : 107 چهارشنبه 04 ارديبهشت 1392 زمان : 16:0 نظرات ()

عاشقان در دانشگاه

                                                 در همه عالم گشتم و عاشق نشدم تو چه کردی که تورا دیدم ودیوانه شدم

 

 

تومریس بازدید : 108 دوشنبه 02 ارديبهشت 1392 زمان : 17:19 نظرات ()

عشق من

 

مانسل بوسه های خیابانی هستیم


نسل خوابیدن با اس ام اس

نسل درد ودل با غریبه های مجازی

نسل جمله های کورش کبیر ودکتر شریعتی

نسل کادوهای یواشکی

نسل ترس از رقص نور ماشین پلیس

نسل سوخته.....نسل من نسل تو

یادمان باشد هنگامی که دوباره به جهنم رفتیم

بین عذابهایمان بگوییم:
یادش بخیردنیای ماهم همینطور بود

 "مثل جهنم"

 

بخشش

زن جوانی بسته‌ای کلوچه و کتابی خرید و روی نیمکتی در قسمت ویژه فرودگاه

نشست که استراحت و مطالعه کند تا نوبت پروازش برسد .


در کنار او مردی نیز نشسته بود که مشغول خواندن مجله بود.

وقتی او اولین کلوچه‌اش را برداشت، مرد نیز یک کلوچه برداشت.


در این هنگام احساس خشمی به زن دست داد، اما هیچ نگفت فقط با خود فکر

کرد: عجب رویی داره!


هر بار که او کلوچه‌ای برداشت مرد نیز کلوچه ای برمیداشت. این عمل او را

عصبانی تر می کرد، اما از خود واکنشی نشان نداد.


وقتی که فقط یک کلوچه باقی مانده بود، با خود فکر کرد: “حالا این مردک چه

خواهد کرد؟”


مرد آخرین کلوچه را نصف کرد و نصف آن را برای او گذاشت!...


زن دیگر نتوانست تحمل کند، کیف و کتابش را برداشت و با عصبانیت به سمت

سالن رفت.

وقتی که در صندلی هواپیما قرار گرفت، در کیفش را باز کرد تا عینکش را بردارد، که

در نهایت تعجب دید بسته کلوچه‌اش، دست نخورده مانده .


تازه یادش آمد که اصلا بسته کلوچه‌اش را از کیفش درنیاورده بود

تومریس بازدید : 117 دوشنبه 02 ارديبهشت 1392 زمان : 17:18 نظرات ()

عاشقتم

 

 

آدمی را دیدم با سایه ی خود درد و دل میکرد!!!

چه رنجی میکشد او،

وقتی هوا ابریست...!

 

 

هیچوخت زود قضاوت نکن


 ﻣﺮﺩ ﻣﺴﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺴﺮ25ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺵ ﺩﺭ ﻗﻄﺎﺭ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺩﺭ


ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ،ﻗﻄﺎﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ.ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺮﻭﻉ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎﺭ


ﭘﺴﺮ25ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﻮﺭ ﻭ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺷﺪ.ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ


ﺑﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﺬﺕ


ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ،ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ:ﭘﺪﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ ﺩﺭﺧﺖ ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺮﺩ ﻣﺴﻦ ﺑﺎ


ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﭘﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﺩ. ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﺯﻭﺝ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ


ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﭘﺪﺭ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺴﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﻮﺩﮎ5ﺳﺎﻟﻪ


ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ،ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ: ﭘﺪﺭ ﻧﮕﺎﻩ


ﮐﻦ،ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ،ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﺑﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺎﺭ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺯﻭﺝ ﺟﻮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ


ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ.ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ. ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮﻩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﻭﯼ ﺩﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﭼﮑﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ


ﻟﺬﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ:ﭘﺪﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ.ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺭﺩ.ﺁﺏ ﺭﻭﯼ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ


ﭼﮑﯿﺪ. ﺯﻭﺝ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﻣﺴﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:ﭼﺮﺍ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺍﻭﺍﯼ


ﭘﺴﺮﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﺮﺩ ﻣﺴﻦ ﮔﻔﺖ:ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ


ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯾﻢ.ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﺴﺮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ...

 

 

وقتي سر كلاس درس نشسته بودم تمام حواسم متوجه دختري بود كه كنارم

نشسته بود.

 

و اون منو "داداشي" صدا مي‌كرد.


به موهاي مواج و زيباي اون دختر خيره شده بودم و آرزو مي‌كردم كه عشقش

  متعلق به من


باشه.اما اون توجهي به اين مساله نمي‌كرد.


آخر كلاس پيش من اومد و جزوه جلسه پيش رو خواست.من جزومو بهش

دادم.بهم گفت


:"متشكرم داداشی" و گونه من رو بوسيد

"ميخوام بهش بگم  ، ميخوام كه بدونه ، من نمي‌خوام فقط "داداشي"

باشم.من

  عاشقشم.اما .... من خيلي خجالتي هستم ....... علتش رو نميدونم " 

عزیز من اگه عشق نباشه دارایی همه افسانه ست

 

 

کسی که از عشق محرومه با انسانیت بیگانه ست


تومریس بازدید : 107 دوشنبه 02 ارديبهشت 1392 زمان : 17:17 نظرات ()

گره دستامون


 

در سکوت دادگاه سرنوشت عشق بر ما حکم سنگینی نوشت /گفته

 

شد دلداده ها ازهم جدا / وای به این حکم واین قانون زشت

 

تومریس بازدید : 113 دوشنبه 02 ارديبهشت 1392 زمان : 17:15 نظرات ()

هر جا بری باهات میام

          موقعی که  داری واسه بدست اوردن کسی  می دوی ارومبدو                                      

,چون شاید کسی هم داره برای بدست اوردن تو می دوه!

 

 

 

 

 

 

تومریس بازدید : 127 دوشنبه 02 ارديبهشت 1392 زمان : 17:13 نظرات ()
درباره ما
تنهایی من
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
 • 1394
 • 1392
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 13
 • کل نظرات : 302
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 2
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 0
 • بازدید امروز : 6
 • باردید دیروز : 1
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 57
 • بازدید ماه : 105
 • بازدید سال : 105
 • بازدید کلی : 12,505
 • کدهای اختصاصی

  پیغام ورود و خروج

  قالب وبلاگ و ابزارهای روزگذر
  کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک
  فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر

  پیج رنک گوگل

  پیج رنک سایت شما

  پیج رنک  کد سایه دار کردن عکس